ปรับกลยุทธ์ การลงทุนสายอะไร? แบบไหน? น่าจะมาใน Q4? - ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ...