Song : Kokoronashi / Cover Hikarustation Edit : @rerize . . . . . . #japanwalk #japan #japanvideo #japanmusic #kokoronashi ...