DON'T re upload / NOT for sale ถ้าหากผิดพลาดตรงไหน ต้องขออภัยด้วยค่ะ ไลค์และคอมเม้นต์จะเป็นกำลังใจให้คนทำซับมากมาย.